Introduktion till Språkgympa

Sätt på musiken och starta ett SpråkGympa-pass! Med tydlig struktur och ett upplägg som bjuder in ALLA barn till att delta är SpråkGympa en unik aktivitet för att gynna tal- och språkutvecklingen hos barn. SpråkGympa är utvecklat särskilt för barngrupper i förskolan, men passar också bra för små och stora grupper i särskolan – eller hemma om man vill.

Pedagogiken i Språkgympa baseras på Karlstadmodellens idéer om strukturerad språkträning. Lekarna är enkla att göra och det är lätt att själv anpassa innehållet för att fungera i just din barngrupp.
I boken ”Tal- och Språkträning i Babblarnas värld” som ingår i ledarlådan hittar du flera lekar, mer inspiration och fördjupad kunskap.

Innehåll:

 • Hur fungerar SpråkGympa?
 • Vad tränar man?
 • Strukturen
 • Vad behövs för att göra SpråkGympa?
 • Att tänka på när du använder denna handledning
 • Kompletterande lek och träning
 • Ordlista och symboler

Vill du läsa om hur du beställer SpråkGympa – se ”Beställ SpråkGympa” i menyn ovan.

Välkommen till SpråkGympa! Tio pass med tydlig struktur, enkla instruktioner och all musik och de material du behöver på en och samma plats. Nuuuuuu börjar det!

I boken Tal- och Språkträning i Babblarnas Värld av Iréne Johansson finns teori och redskap för att genomföra strukturerad talträning enligt Karlstadmodellen. Den är ett värdefullt verktyg för att jobba med de barn som behöver extra förberedelse eller träning.

Hur fungerar SpråkGympa?

I SpråkGympa leker vi med TAL och SPRÅK samtidigt som vi utvecklar MOTORIKEN. Om man använder kroppen samtidigt som man utvecklar tal och språk blir det både roligare och enklare för många barn. Den motoriska leken gör att barnet inte fokuserar så mycket på de språkliga förväntningarna. I den roliga leken blir tal- och språkutvecklingen avslappnad och medryckande.

I detta SpråkGympa-program ”Upp och ner och hit och dit med Babblarna” används låtarna som finns med på Babblarnas första album. Varje låt är skapad för att ge ett eget tema till ett tal- och språkutvecklande pass. Det finns tio olika pass i programmet. För att läsa mer om tanken med varje tema i passen – klicka på ”Läs mer”-knappen vid varje pass under ”Program & Pass”.


Vad tränar man?

I ett språkgympa-pass ingår olika moment som utvecklar tal, ordförråd samt hör- och språkförståelse. Dessutom tränas kommunikation och turtagning eftersom det är en naturlig del av lekarna att vänta på sin tur samt att fråga och svara. Till dig som inte redan använder tecken med ditt/dina barn vill vi uppmuntra till att prova. Du, precis som många andra, kommer att bli positivt överraskad över skillnaden det gör för barnens koncentration och deltagande. Till varje pass finns ett teckenfacit att skriva ut och vill du lära dig mera tecken kan vi rekommendera hattenonline.com.

Kroppsleken i SpråkGympa utgår från de motoriska grundformerna. Det betyder att vi jobbar med grundläggande motoriska övningar och ökar kroppskontrollen genom att återkommande hoppa, gå, springa, krypa, åla, klättra och så vidare. Exempel på motoriska grundformer ser du i filmen här intill.

För barn som har små eller stora svårigheter i sin språkutveckling är det en god idé att förbereda sig för att vara med i lekarna genom att träna på dem i förväg. I boken ”Tal- och Språkutveckling i Babblarnas värld” finns övningar att göra enskilt eller i mindre grupp sittande vid bord för att förbereda och vidareutveckla. Vid varje lek i passen presenteras förslag på du kan förbereda det eller de barn i gruppen som behöver extra stöd för att kunna aktiva och delaktigt i gruppleken.

SpråkGympa och träningen enligt boken ”Tal & språkträning i Babblarnas värld” ger också barn födda med ett annat språk en bra väg in i det svenska språket.

Exempel på motoriska grundformer, såsom till exempel: hoppa-landa, kasta-fånga, gå-springa

För dig som använder tecken: Alla figurernas namn tecknas med två bokstäver: Babba tecknas B-A, Tättä tecknas T-Ä och så vidare.

Strukturen

Varje pass följer en ordning som är likadan varje gång. Den tydliga strukturen gör det lätt för barnen att känna igen sig och att vara beredd på vad som kommer härnäst.

sprakgympa-kladlina-3

Passets struktur – ordningen:

 • Först är det en startlåt med dans för att bjuda in barnen till passet – barn tar ju olika lång tid på sig att bli ”redo”.
 • Alla samlas i ring till en startramsa som alltid är densamma vilket gör att alla barn kan delta i ramsandet.
 • Efter det följer en lek, en dans och så två lekar till baserat på temat. Materialet som används i passet återanvänds ofta i alla lekarna i passet.
 • Passet avslutas med vila och en avslutningsramsa. Under vilan kan man använda den instrumentala långsamma versionen av låten som höra till temat. Avslutningsramsan är alltid densamma varje gång.

Tips! I början kan det vara för mycket med tre lekar, då kan man börja med en, bygga ut till två och till sist tre lekar. Efter ytterligare ett tag kan det vara dags att byta ut den första leken mot en annan för att få omväxling och vidare utveckling. När du byter ut en lek, lägg den då som den andra av lekarna – så att barnen först får göra en bekant lek, sedan utmanas med en ny, svårare lek och så avrunda med en bekant lek igen. Om barnen får börja och avsluta med en lek som de redan kan, skapar det bättre självkänsla och självförtroende inför nästa gång ni gör passet.

Du avgör hur många gånger ni gör passet i gruppen. Minst tre gånger är att rekommendera, men det kan göras hur många gånger ni vill så länge det känns roligt och utvecklande.

Det finns danssteg till Här är jag-låten

… men det går lika bra att dansa fritt.

Exempel på en lek

Vad behövs för att göra SpråkGympa?

 • En stor eller liten grupp barn.
 • En plats med yta att röra sig, inne eller ute.
 • Förberedelse av figurer och material enligt beskrivningen av varje pass. Kort och material kan du skriva ut via knapparna högst upp i varje pass eller använda de färdiga som följer med i ledarlådan.
  Komplettera gärna med figurer och de material som rekommenderas här intill.

Om du är mer intresserad är det också bra att…

 • Läsa boken ”Tal- och Språkträning i Babblarnas värld (ingår i ledarlådan).
 • Använda din lust och fantasi för att anpassa och hitta på nya/andra lekar som passar i ett SpråkGympa-pass!

Ledarpaket

Tips till hur du använder handledningen

Här på SpråkGympaWebben beskriver vi lekarna både i text och med filmexempel. Texten och filmerna är tänkta till dig som pedagog för att ge instruktion till hur du kan genomföra leken. Du kommer själv att anpassa leken så att den passar just dina barn i din grupp, det är meningen! I filmerna vill vi ge en snabb bild av hur det är tänkt – det går alltså inte att följa filmen när leken genomförs med barnen.

Tänk på att anpassa tempot efter din grupp och vänta in alla barn. Vissa barn är snabba och deltar i lekarna redan första gången ni gör passet, andra barn kanske inte deltar på en gång utan tittar på de första gångerna. Det är självklart ok – låt varje barn ta den tid som behövs för att kunna/vilja vara med. Om gruppen har ojämn takt, var noga med turtagningen så att alla får vara med i sin egen takt och sina villkor. Dela gärna in barnen i par eller grupper så att de hjälper varandra i leken.

Det finns ingen bestämd ålder för SpråkGympa. Lekarna är tänkta för alla förskoleåldrar. Tänk på att anpassa svårigheten och tempot, så är det inga problem. I filmerna som visar lekarna här på SpråkGympa-webben har vi använt ganska stora barn för att tanken med leken verkligen ska framgå. Lekarna passar dock mycket bra för mindre barn och självklart också för större barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling.

Kompletterande lek och träning

Komplettera gärna SpråkGympan med att öva på att låta i appen Babblarna&me och lyssna på musiken:

 • Babblarna&me finns att ladda ner för smartphones och plattor. I appen bor Babblarna-figurerna som tar med barnet i olika aktiviteter. Syftet är att barnet ska skapa en egen me-figur och spela in sin egen röst. Leken med appen är självklart rolig, men också språkutvecklande. Att härma och hitta på egna ljud och sedan lyssna på dem inne i de olika aktiviteterna är nyttig tal- och språkträning. Appen fungerar lika bra för barn att leka med själva (=underhållning och repetition) eller tillsammans med en vuxen som då kan styra vilka ljud barnet spelar in (=talträning).
 • Musiken finns också på Spotify och musikvideor finns på Youtube. När barnen lyssnar på musiken som ingår i SpråkGympan kopplar de automatiskt till minnet av de olika lekarna och kunskapen repeteras omedvetet.

Ordlista och symbolförklaringar

Vid de olika lekarna visas symbolerna som en vägledning till vilka moment som tränas i varje enskild lek. I ett språkgympa-pass ingår moment som utvecklar:

 • Tal och ljud
 •  Ordförråd och begrepp
 • Hör- och språkförståelse

bord   Träna extra
Efter instruktionen till de olika lekarna finns också en hänvisning till hur leken kan förberedas för de barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling eller sina möjligheter att kunna vara delaktiga i grupplek.

Förberedelse är mycket viktig för många barn. De har förstått leken/uppgiften blir det mycket lättare att genomföra den tillsammans med kamrater. Inlärningen förenklas och kunskapen fördjupas.