Sträck ut armarna och följ med. Vi flyger högt och lågt, långt och kort. Vinkla vingarna (armarna) upp och ner – tonen i rösten blir ljus när armarna vinklas upp och mörkare när de vinklas neråt. Vi passar också på att jobba med olika ord/begrepp kopplat till temat. Ett teckenfacit finns för den som önskar.

Förbered:
• Bilder på olika fordon i en påse
• Kort ur Babblarna i konsonantdalen om de passar för er i Lek 6. ”Upp med vingarna”
• Öva in aktuella tecken för lekarna (se teckenfacit)

Träna extra:
Gör gärna de olika lekarna som förberedelse vid sittande bord. Använd samma material som du planerar för leken, och låt barnet/barnen som behöver extra stöd i sin språkutveckling öva på de olika ljuden och begreppen innan.

Lekarna i SpråkGympa är inspirerade av övningar som Iréne Johansson beskriver i boken ”Tal & språkträning i Babblarnas värld”. Läs gärna vidare i boken för att inspireras till variation och anpassning. Där kan du även hitta nya och andra lekar att variera passen med.

Samlas till låten ”Här är jag”

Syftet är att samla in barnen och att bli redo för att starta passet. Dansa fritt eller följ stegen i Här är jag-dansen.


Startramsa

Armar upp, armar ner, luta hit, luta dit.
Vinka hej, vinka hå, hålla hand – ett och två.
Är alla med?!
NuuuuUUUUUUUUUUUUUUU…
…börjar det!

Gör ramsan långsamt och vänta in att alla barn hinner med. Det gör inget om det blir avbrott tills alla barn har hittat varandras händer i slutet. NuuuuuUUUUU börjar långt ner med mörk röst, res er långsamt upp och låt rösten blir ljusare och ljusare.

Dansa till låten ”Vinkla vingarna”

Ut med vingarna och flyg över Babblarnas dal. Turas om att hitta på vilka rörelser ni gör under dansen. Passa på att låta också, vinden som susar, fåglarna som kvittrar, humlorna som surrar, motorn som brummar…


Lek – Här kommer ett fordon

Alla sitter i ring. Dra fordon ur påse – vad heter de? (glöm inte tecken) För större barn: lägg till benämningar på fordonens olika delar. Sluta leken med att välja vilket fordon ni ska vara i nästa lek (= samma fordon för alla alltså). Nästa gång ni gör passet väljer ni gärna ett annat fordon.

träna extra

Förbered och träna extra på de olika fordonens namn och tecken.

Se även Namnlek på sidan 25 i boken Tal & språkträning i Babblarnas värld.

Lek – Kör i kör

Nu ska alla vara samma fordon och köra och låta tillsammans. Förbered genom att öva på det valda fordonets olika ljud t ex: hynn, honn, henn, hänn, hinn, hönn, hann, hånn, hunn. Inget särskilt material behövs.
Gör så här: Barnen står i en ring med ansiktena vända in mot mitten. Du är ”ljudmästare” och styr leken. ”Nu ska vi köra, ta fram era styren/rattar/vingar.” Låtsas-vrid på nyckeln för att starta motorn. Då låter det hynn ynn ynn ynn. Ljudet blir förstås starkare och starkare ju mer motorn kommer igång. Barnen kör/flyger runt i ringen och ljudar på det sätt som ”ljudmästaren” bestämmer, exempelvis ”Hååååååån ånnnn ånn.” Byt gärna ljud under resans gång. Givetvis finns det uppförsbackar och nedförsbackar och krokar och svängar på vägen, moln och fåglar i himlen att väja för… Det ska höras på ljudet!
Nu är vi framme i ljudlandet! Barnen vänder sig bort från ringen. ”Ljudmästaren” gör olika ljud och barnen härmar: ”oooOOOooo” som går upp och ned i ton, ”papapapapa” snabbt och kort, ”sssSSSSSsss” väsande som börjar tyst men blir starkare och sen svagare igen.
Nu åker vi hem! Barnen kör/flyger hemåt (motsols)och låter som ”ljudmästaren” bestämmer. Väl hemma stängs motorn av.
Tips! Öka svårigheten genom att blanda vokalerna så att fordonet kanske låter hynn hynn på raksträckor, hinn hinn i uppförsbackar och hönn hönn i nedförsbackar.

Träna extra

Förbered och träna extra på de olika ljuden som används i leken.

Denna lek baseras på Motorcykellek på sidan 60 i boken Tal & språkträning i Babblarnas värld. Läs gärna i boken för att vidareutveckla eller variera leken.

Lek – Upp med vingarna

Alla barn blir flygplan igen (eller, kanske helikoptrar – om ni var flygplan redan i leken innan). Ut med vingarna och flyg! Du (eller barn som turas om) ropar ut olika instruktioner: Alla flyger lågt-högt, kort-långt, fort-långsamt, över-under, till höger-till vänster, upp-ner osv. Lägg gärna till instruktioner om hur planen (barnen) låter också för att göra det svårare.
För att också öva på specifika ljud använd exempelvis Babblarna i konsonantdalen och låt dem följa med på åkturen. Hur låter det när ”Tytty” flyger riktigt högt där uppe med höga vingar uppe på tå?

Träna extra

Förbered och träna extra på de olika jämförelsebegreppen. Använd gärna figurer och öva på att flyga högt-lågt, kort-långt, fort-långsamt och så vidare.

Vila eller sjung till Vinkla vingarna instrumentalSlutramsa

Armar ner, armar upp, mjuka knän hupp och gupp.
Fingrar dansar plingeling, hitta kompis i vår ring.
Är alla med?!
NUUUUUUUUuuuuu…
…är det slut!

Gör ramsan långsamt och vänta in att alla barn hinner med. Det gör inget om det blir avbrott tills alla barn har hittat varandras händer i slutet. NUUUUuuuuu börjar högt upp med ljus röst, böj er långsamt ner och låt rösten blir mörkare och mörkare.